• Đông Phương Sài Gòn
  • Thiết kế Nội Ngoại Thất
  • Công Trình Công Cộng
  • Phong Thủy Xây Dựng
  • Kiến Trúc
  • www.dongphuongsaigon.com

Chính phủ yêu cầu xây dựng hệ thống thông tin bất động sản

Nghị định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản vừa được Chính phủ ban hành. 

Các thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản sẽ được xây dựng và quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước, công bố các chỉ tiêu trong lĩnh vực này.

Nghị định nêu rõ các hành vi bị cấm trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Cụ thể, không được cung cấp thông tin thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng thời hạn, làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu hoặc chiếm giữ, tiêu huỷ trái phép...


Liên Hệ Chúng Tôi
Go Top